Thứ Tư, 16/03/2011 - 7:06 AM

Bộ Công an: Họp Ban soạn thảo Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Ngày 15/3, Bộ Công an tổ chức công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi); họp Ban soạn thảo Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có đồng chí Kiều Đình Thụ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tư pháp…

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế đã công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Dự án Luật Công an nhân dân (CAND) (sửa đổi). Trưởng Ban soạn thảo là Đại tướng Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Ban soạn thảo là Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh trình bày một số vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Luật CAND (sửa đổi).

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó Ban soạn thảo với các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ảnh: A.H.

Luật CAND được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005,  Bộ Công an đã có báo cáo đánh giá qua 3 năm thực hiện Luật, trên cơ sở đánh giá tác động và sơ kết 3 năm thực hiện Luật, Bộ Công an đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho sửa đổi một số nội dung trong Luật CAND cho phù hợp với tình hình thực tế… Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận các vấn đề trong Dự án Luật CAND (sửa đổi)…

Phát biểu tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh: Quá trình sửa đổi, bổ sung Luật CAND cần tập trung trí tuệ của toàn lực lượng CAND và các ban, ngành liên quan; cần có đề cương chi tiết hướng dẫn trong toàn lực lượng CAND, trong đó nêu sự cần thiết phải sửa đổi Luật CAND; nêu rõ tư tưởng chỉ đạo và nguyên tắc sửa đổi; nội dung cần bổ sung, sửa đổi; đề xuất lộ trình thực hiện, sau đó gửi về Công an các đơn vị, địa phương để thảo luận, đóng góp ý kiến gửi về thường trực Ban soạn thảo và Tổ biên tập.

Các ý kiến tham gia của Công an các đơn vị, địa phương trong tháng 3 phải thực hiện xong, Vụ Pháp chế sẽ tập hợp đầy đủ, gửi đến các thành viên Tổ biên tập để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình soạn thảo Dự án, báo cáo Ban soạn thảo trong các kỳ họp tiếp theo…

A.Hiếu
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.