Thứ Tư, 03/10/2012 - 12:07 AM

Hướng dẫn tổ chức kiểm điểm của các cấp ủy trực thuộc theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Ngày 2/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) - Công an nhân dân (CAND) đã báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình (TPBVPB) tập thể, cá nhân Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục XDLL - CAND theo tinh thần Nghị quyết Trung ương (TW) 4 (khóa XI) và hướng dẫn nội dung kiểm điểm TPBVPB đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy, chi ủy cơ sở là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Tổng cục, các Học viện, Trường CAND theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI).

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI), các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), trong 3 ngày từ 19 đến 21/9/2012, BTV Đảng ủy Tổng cục XDLL - CAND đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm TPBVPB tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI). Không khí kiểm điểm thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn, khách quan, chân thành; từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Tổng cục đã trình bày bản tự kiểm điểm trước Hội nghị rõ ràng, mạch lạc, đi thẳng vào những vấn đề cần kiểm điểm và gợi ý kiểm điểm, sát với các nội dung Nghị quyết TW 4 yêu cầu.

Hội nghị kiểm điểm TPBVPB của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục XDLL - CAND theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) đã hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị tổ chức kiểm điểm chu đáo, thận trọng; việc tổ chức kiểm điểm diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, khoa học, vì sự vững mạnh của tập thể và từng thành viên BTV Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Thiếu tướng Trần Bá Thiều nêu rõ việc kiểm điểm TPBVPB của các cấp ủy, ủy viên BTV, ủy viên cấp ủy các cấp là lãnh đạo các đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trọng tâm là bám sát những vấn đề cấp bách đã nêu trong Nghị quyết của TW, Kế hoạch, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Kế hoạch, Chỉ thị của Đảng ủy CATW và hướng dẫn của Đảng ủy Tổng cục. Trên cơ sở đó, việc chuẩn bị và tổ chức kiểm điểm cần đảm bảo nghiêm túc, thận trọng, làm đến đâu chắc đến đó, đảm bảo kết quả thực chất, thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy. Tiến hành kiểm điểm bám sát các vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết TW 4 với phương châm phòng ngừa sai phạm, giúp nhau cùng tiến bộ, giữ đúng các nguyên tắc, trên tinh thần đoàn kết, thương yêu đồng chí, đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo quy định…

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND đã hướng dẫn một số nội dung kiểm điểm TPBVPB đối với tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Đảng ủy, chi ủy cơ sở là lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Tổng cục, các Học viện, Trường CAND theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI)

Việt Hưng
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.