Thứ Tư, 10/10/2012 - 1:56 AM

Nhiều biện pháp hay góp phần xây dựng nông thôn mới

Trong 2 năm qua, với quyết tâm cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Công an và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện chương trình; phát động được phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm, không có người nghiện ma túy…

An ninh trật tự được giữ vững; kiềm chế và đẩy lùi các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác; kiềm chế và làm giảm tai nạn, tệ nạn xã hội; các mô hình, điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được củng cố và phát huy tác dụng.

Đến nay, qua khảo sát, đánh giá các chỉ tiêu của Tiêu chí 19 về “Giữ vững  an ninh, trật tự xã hội nông thôn” trên toàn tỉnh cho thấy, Hà Tĩnh đã có tổng số 214/235 xã đạt Tiêu chí 19 (chiếm tỷ lệ 91%).

Hưởng ứng cuộc vận động “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban chỉ đạo về ANTT nông thôn Công an Hà Tĩnh đã chọn xã Cẩm Sơn (là xã miền núi duy nhất của huyện Cẩm Xuyên thuộc diện Chương trình 135 của Chính phủ; điều kiện kinh tế  khó khăn, dân trí thấp; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 40%) để triển khai các mặt công tác Công an và đỡ đầu, hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện.

Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh cho phát động phong trào với nội dung “Công an Hà Tĩnh chung tay xây dựng nông thôn mới”. Qua đó, vận động mỗi cán bộ, chiến sỹ đóng góp từ 100.000đ đến 300.000đ.

Trước mắt, Công an tỉnh trích một khoản kinh phí để mua 1 bộ máy tính, 2 tủ sắt dựng hồ sơ, 2 bộ bàn ghế làm việc - tiếp công dân, một số công cụ hỗ trợ, xây dựng tủ sách Pháp luật - Nghiệp vụ…; mở lớp tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã Cẩm Sơn; tham mưu xây dựng quy ước, hương ước làng, xã; xây dựng mô hình“Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”;  hướng dẫn quản lý, giáo dục các loại đối tượng như: “Quản lý giáo dục đối tượng tù tha, đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng về”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”… Góp phần làm ổn định tình hình, phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương và tiêu chí về giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn.

Với những cố gắng, nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh, thông qua Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, bước đầu đã thu được những kết quả đáng ghi nhận, từng bước kiện toàn lực lượng Công an trong toàn tỉnh, góp phần củng cố hệ thống chính trị, xây dựng và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ổn định chính trị tại địa bàn dân cư, được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao

Hữu Phúc
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.