Thứ Tư, 19/12/2012 - 3:41 AM

Lương tối thiểu ở 4 vùng từ 1.650.000 đồng đến 2.350.000 đồng

Ngày 18/12, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2013 cho các cơ quan quản lý lao động. Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Thông tư số 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012 để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp (sau đây gọi tắt là mức lương tối thiểu vùng) như sau: Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. Mức 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với DN hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV.

Thông tư cũng yêu cầu khi áp dụng các quy định về mức lương tối thiểu vùng, DN không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, tiền lương hoặc phụ cấp làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động

Tuấn Minh
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.