Chào bạn!      
Sự kiện - Bình luận 
Kỉ niệm 65 năm Công an nhân dân học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy:
Sáu điều Bác Hồ dạy, tài sản vô giá của lực lượng CAND
12:15:00 13/02/2013
Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một chỉnh thể thống nhất, quan hệ mật thiết với nhau không thể coi nhẹ một điều nào; điều trước là tiền đề cho điều sau, điều sau là hệ quả của điều trước.

Cách đây 65 năm, ngày 11/3/1948, trong thư gửi Công an Khu XII, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu “Tư cách người Công an cách mệnh là:

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính;
Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ;
Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành;
Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép;
Đối với công việc, phải tận tụy;
Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”.

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) là chuẩn mực về nhân cách, đạo đức của người chiến sỹ cách mạng, là phương châm và thái độ đối nhân xử thế, mà mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND phải rèn luyện, phấn đấu suốt đời. Sáu điều Bác Hồ dạy với nội dung phong phú, sâu sắc, đã bao hàm đầy đủ ý nghĩa và nội dung cách mạng và khoa học, lý luận và thực tiễn, phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sỹ CAND. Ở đó chứa đựng những giá trị nhân văn sâu sắc. một sự quy tụ cả “đức” và “tài”. Đó là “những đạo đức và tư cách mà người Công an cách mệnh phải có, phải giữ cho đúng”.

Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một chỉnh thể thống nhất, quan hệ mật thiết với nhau không thể coi nhẹ một điều nào; điều trước là tiền đề cho điều sau, điều sau là hệ quả của điều trước.

65 năm qua, khắc ghi lời Bác dạy, việc học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy trong lực lượng CAND thực sự đã trở thành phong trào thi đua mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc ngày càng phong phú, hiệu quả cả về nội dung và hình thức trong suốt chặng đường dài truyền thống lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND.

Khởi nguồn từ đợt sinh hoạt chính trị của Công an Khu XII như Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Yên, Phú Thọ, Phúc Yên ở vùng tự do. Đặc biệt vào dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác 19/5/1948, Nha Công an Trung ương phát động phong trào thi đua học tập Sáu điều Bác Hồ dạy với các hình thức hoạt động tổ chức “kiểm thảo thành thật”. Đối với cán bộ, chiến sỹ Công an, lấy Sáu điều Bác dạy làm tiêu chuẩn để kiểm thảo tại hội nghị được tổ chức năm 1948 tại Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Thông qua đó kiểm điểm rút kinh nghiệm ưu, nhược điểm của phong trào thi đua “Rèn cán bộ, lập chiến công”; và phong trào được phát động trong toàn lực lượng Công an. Cũng từ đó lãnh đạo Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an đã nhiều lần ra chỉ thị đẩy mạnh phong trào học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều dạy của Bác Hồ kính yêu đối với CAND.

Từ phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến về ý chí kiên cường, về lòng trung thành tuyệt đối, về đức hy sinh, tận tụy, trí thông minh, sự sáng tạo với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sỹ CAND.

Công an Khu IV, Khu V, Khu X tại Trại Tổng kiểm thảo tổ chức tại Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, năm 1948.

Giai đoạn hiện nay, với trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, trong xu thế phát triển và chủ động hội nhập quốc tế, lực lượng CAND tiếp tục học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với hình thức mới, trên tầm cao mới trong cuộc vận động “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống vì nhân dân phục vụ”… Học tập thực hiện những lời dạy của Bác với mỗi tập thể và cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn thể hiện trong mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm hằng ngày. Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, chúng ta cần xác định:

Thứ nhất, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND đã, đang và mãi mãi là phương châm hành động, là định hướng cơ bản trong công tác xây dựng lực lượng CAND Việt Nam. Dù bất cứ ở đâu, hoàn cảnh nào, môi trường công tác nào, lĩnh vực hoạt động nào, việc học tập thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc Sáu điều Bác Hồ dạy luôn luôn là việc làm thường xuyên, trở thành ý thức tự giác đi vào nếp sống của từng cán bộ, chiến sỹ CAND.

Thứ hai, phong trào học tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của thủ trưởng công an các cấp, cần tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, thường xuyên liên tục, sâu rộng trong toàn lực lượng CAND. Trong mỗi thời kỳ lịch sử, ở mỗi lĩnh vực công tác, trên cơ sở lấy 6 điều Bác Hồ dạy xây dựng những nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với đặc điểm hoàn cảnh, điều kiện riêng của từng đơn vị, địa phương nhằm đạt hiệu quả thiết thực nhất.

Thứ ba, để xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cần coi trọng xây dựng từ cơ sở, từ đơn vị và từng cán bộ, chiến sỹ. Lấy giáo dục chính trị, tư tưởng làm nhiệm vụ hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy phải được gắn kết với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên cơ sở chịu sự kiểm tra giám sát của nhân dân từ khu phố, cụm dân cư. Đặc biệt trước những yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với cả những thời cơ và thách thức mới càng đặt ra cho cán bộ, chiến sỹ CAND những trọng trách nặng nề hơn. Vì thế, lực lượng CAND phải thực sự trong sạch, vững mạnh, phải nâng lên tầm cao mới phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Bởi lẽ như Bác kính yêu đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an phải xác định rằng, dù bất cứ trong điều kiện, hoàn cảnh nào, Sáu điều Bác hồ dạy luôn là tài sản vô giá của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam


Anh Tuấn (Báo CAND Tết 2013)

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Hiển hiện quá khứ, lịch sử và hiện đại (Ghi trước ngày khánh thành tòa nhà Quốc hội) (20/10)
     Lòng tin chiến lược (17/10)
     Thu hút bác sĩ bằng chính sách ưu đãi (13/10)
     Doanh nhân làm giàu gắn với tinh thần dân tộc (13/10)
     Chiêu trò chống phá núp bóng quyền tiếp cận thông tin của công dân (13/10)
     Trách nhiệm thanh tra, kiểm tra quản lý hoạt động kinh doanh vàng thuộc về đâu? (06/10)
     Phúc trình của Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) xuyên tạc bản chất Pháp luật Việt Nam (06/10)
Các bài đã đăng:
     Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (08/02)
     Sáng mãi phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân (08/02)
     Để Việt Nam trở thành một quốc gia có sức mạnh trên biển Đông (06/02)
     Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quốc phòng và an ninh phải thể hiện bằng Luật (04/02)
     Ở xã nghèo nhất tỉnh Yên Bái, nghĩ về ngày thành lập Đảng (03/02)
     Gương soi không thấy gáy (02/02)
     Cơ quan Nhà nước phải cung cấp các thông tin cần thiết cho nhân dân theo luật định (01/02) 

TIÊU ĐIỂM
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
Cái vòng lẩn quẩn, người tài không đỗ công chức (viên chức) phải làm hợp đồng, làm phình số lượng hợp đồng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp Thủ đô. Lãnh đạo thành phố lại lo “cắt” lao động hợp đồng. Trong lúc đó, một số người nản chí đã bỏ cơ quan nhà nước để sang khối ngoài công lập hay sang địa phương khác.
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
“Điểm hẹn lịch sử”
“Tại Pháp, dư luận nhìn chung ủng hộ chuyến thăm của Tổng thống Francois Mitterrand tới Việt Nam nhưng nhiều người (trong đó hầu hết là các cựu chiến binh Pháp) quyết liệt phản đối Tổng thống sẽ thăm Điện Biên Phủ. Đại tướng Marcel Bigeard (1916 – 2010, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, cựu tù binh tại Điện Biên Phủ với hàm Trung tá), lên tiếng: “Điện Biên Phủ là nỗi sỉ nhục với nước Pháp. Tổng thống không nên đến đó!”.
“Điểm hẹn lịch sử”
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
“Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lực lượng Công an nhân dân phấn khởi, tự hào ôn lại những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử này. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Các trường hợp mắc sởi rải rác ở nhiều tỉnh, song tại một số tỉnh ghi nhận ổ dịch có quy mô nhỏ và vừa, như: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không xuất hiện ổ dịch sởi tập trung lớn, nhưng số mắc lại xảy ra trên diện rộng.
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Trong khi chưa có con số thống kê có bao nhiêu thủ khoa, “nhân tài” lặng lẽ bỏ công chức Thủ đô sang các đơn vị khác thì “lời hứa” cách đây nửa năm về việc thi tuyển lãnh đạo cấp Sở tại Hà Nội cũng vẫn chỉ là… lời hứa. Dân gian thường nói “Hà Nội không vội được đâu!”, phải chăng cũng có phần đúng trong câu chuyện “trọng dụng nhân tài” này?!
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta (Nhà nước ta đã ban hành trước đó 4 bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Những tranh biện về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) rốt cuộc đã bước sang ngã rẽ. Không phải bỏ kỳ thi này mà thay vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương án môn thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà giáo và dư luận. Lựa chọn phương án nào và đây đã phải là thời điểm thích hợp để thực hiện chủ trương đổi mới đó chưa đang được bạn đọc quan tâm. Chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” Báo CAND tuần này trân trọng gửi tới bạn đọc những ý kiến và góc nhìn của các chuyên gia, nhà giáo xoay quanh chủ đề này.
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Phiên làm việc ngày 28/11 của Quốc hội đã đánh dấu một thời khắc lịch sử khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chính thức được thông qua với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của một quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các vị đại biểu, của đồng bào cử tri ở trong nước và ngoài nước… nên đã thể hiện được tinh thần đổi mới, thể hiện được ý Đảng, lòng dân.
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Trách nhiệm phát ngôn
Nhân bốn vị “tư lệnh” ngành chuẩn bị trả lời chất vấn trước Quốc hội tuần tới, chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” dành cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về trách nhiệm phát ngôn của đại biểu để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
>> Bộ Công an ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Trách nhiệm phát ngôn
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Mỗi người dân, mỗi cơ quan tổ chức, các cấp chính quyền đều sẵn sàng ứng phó với thiên tai, có đủ kiến thức phòng chống thiên tai, thì mới có thể tránh được tình trạng: Cứ có tin báo bão là nháo nhào ứng phó, nháo nhác di dân, sơ tán, rồi tư thương tranh thủ tăng giá… Phòng chống thiên tai không chỉ phó mặc cho ngành Khí tượng “trông trời, trông đất, trông mây”!
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Quy hoạch cây cao su ra sao tại miền Trung, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác… là những việc ngành Nông nghiệp phải thực hiện trong thời gian tới để hài hòa lợi ích của người trồng cao su, doanh nghiệp vừa bảo vệ môi trường cũng như thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, “xóa đói giảm nghèo”.
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Họ liệt kê, trích dẫn những hạn chế đã được Đảng ta đánh giá để dựa vào đó cố tình xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, vẽ “bức tranh xám xịt” về xã hội ta; triệt để lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để đả kích, nói xấu, quy kết trách nhiệm, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những thành tựu của cách mạng Việt Nam.
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Nhìn ngược thì lóa
Cuộc tranh luận đáng chú ý diễn ra trên mạng Internet liên quan điều luật 258, BLHS “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” giữa hai luồng quan điểm dường như đối lập nhau. Đáng nói, nếu như trước đó, một số blogger đã có chủ ý ra cái gọi là “Tuyên bố 258”, dụng ý kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng mạng nhằm xóa bỏ điều luật này và gửi tuyên bố tới đại diện Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam thì ngay lập tức, nhóm này đã nhận được những phản hồi “nặng cân”.
Nhìn ngược thì lóa
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Đang từ một mặt hàng có tác động rất lớn đến người tiêu dùng, nằm trong danh mục hàng bình ổn giá, bỗng dưng sữa ngoại mất tên, biến thành sản phẩm dinh dưỡng, thoát khỏi vòng cương tỏa, giá tăng vô tội vạ. Dư luận bức xúc lên tiếng, cơ quan quản lý có trách nhiệm bên này đổ lỗi cho bên kia, mặc cho hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng bị móc túi một cách trắng trợn.
>> Chưa rõ “họ tên”, sữa ngoại tăng giá vô tội vạ
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận từ lâu. Ở nước ta, xuyên suốt các Hiến pháp nước ta, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 (kể cả trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội đang xin ý kiến toàn dân) quyền này đã trân trọng ghi nhận. Tuy nhiên, nhận thức về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận nhân dân vẫn chưa đầy đủ. Lợi dụng tình hình đó, một số kẻ xấu đã gây ra những bất ổn xã hội. Vụ gây rối trật tự công cộng ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa qua là một trường hợp.
>> Không ai được phép đứng trên luật pháp
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
“Lưỡi không xương”!
Việc kiểm soát thông tin ở Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước phát triển khắt khe hơn rất nhiều so những quy định ở ta. Những quy định đó được chính phủ, nhân dân các nước thừa nhận nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chính công dân của họ. Chuyện ấy là bình thường, thế mà sao “lưỡi không xương” không viện dẫn...
“Lưỡi không xương”!
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
LTS: Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của ngành Tòa án (13/9/1945 – 13/9/2013), Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu đã có bài viết về vấn đề pháp luật, đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh; về việc xây dựng ngành Tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.