Chào bạn!      
Sự kiện - Bình luận 
Qua bài viết của ông Lê Hiếu Đằng, nghĩ về gốc đức của một người cao tuổi
10:58:00 26/08/2013
Nguyễn Thế Hoàng
Tôi có đọc trên Báo CAND hai bài viết xung quanh chuyện ông Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh viết về thời cuộc “Suy nghĩ trong những ngày nằm giường bệnh”! Tôi rất tâm đắc với những ý kiến trên Báo CAND khi khẳng định những sai lầm, lệch lạc trong bài viết của ông Đằng. Tôi cũng đọc bài “Suy nghĩ…” của ông Lê Hiếu Đằng tán phát trên mạng Internet, nên đã đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Tôi cứ tự hỏi, vì sao một người như ông Đằng có quá trình cống hiến trong phong trào sinh viên đấu tranh với Mỹ và tay sai; sau giải phóng thống nhất đất nước, ông còn làm giáo viên triết học, được bầu làm Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh năng động và quyết liệt, nói tóm lại là có kiến thức, uy tín, vậy mà tự nhiên như người đổ đốn viết và tán phát những suy nghĩ lệch lạc, xấu bụng của một người già nằm trên giường bệnh để xuyên tạc tình hình đất nước.

Lúc đầu tôi nghĩ, khi một người già  ở cái tuổi “gần đất xa trời” thường hay nảy tật trách cứ con cháu chăm sóc không chu đáo, nên có thể dỗi hờn mà nói chuyện trong nhà thì cũng dễ hiểu. Đằng này, ông ở trên giường bệnh mà nói toàn chuyện quốc gia đại sự. Điều ấy thì cũng không sao với một trí thức từng tham gia kháng chiến cứu nước, từng giữ trọng trách trong bộ máy của Đảng và đoàn thể như ông Đằng, góp ý điều này, điều nọ cốt để xây dựng cho lớp hậu sinh thì đáng quý biết bao. Nhưng có điều tôi giật mình! Giật mình vì những điều ông Đằng nói, viết ra với giọng điệu quá hằn học về hiện tình đất nước.

Giật mình vì ông nói như là kẻ xa lạ với thể chế mà ông góp công xây dựng, nói ở thế đối kháng, đối lập với Đảng, Nhà nước, với nhân dân mình.

Xin dẫn ra đây hai ví dụ trong bài viết lộn xộn, thiếu nhất quán của ông.

Theo ông Lê Hiếu Đằng, sau năm 1975 thời hậu chiến: “Trước sự rên xiết của người dân, những nhà lãnh đạo còn có tấm lòng và suy nghĩ đã chủ trương phải đổi mới kinh tế bằng cách phải chấp nhận kinh tế có nhiều thành phần trong đó có kinh tế cá thể”. Sao lại ác khẩu thế hỡi ông Đằng? Người dân nào rên xiết? Ông thừa biết sau hơn 30 năm chiến tranh, để giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng bào hai miền Nam - Bắc đã hy sinh biết bao xương máu. Sau chiến tranh, cả nước còn bị các thế lực thù địch bao vây, cấm vận, chống phá ta, thậm chí còn tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt, hòng biến nước ta kiệt quệ về kinh tế, mất ổn định về chính trị. Nhưng nhân dân ta, với sự lãnh đạo của Đảng đã kiên trì đường lối độc lập, tự chủ, bình tĩnh tiến hành sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân ta chấp nhận khổ cực, lao tâm khổ tứ, tin và theo Đảng làm nên nhiều kỳ tích phát triển kinh tế - xã hội khiến thế giới phải kinh ngạc. Kỳ tích đó, chắc ông Đằng quá hiểu. Nào ai “rên xiết” như lời của ông xúc phạm lương tâm của nhân dân mình. Một người trí thức, 45 tuổi Đảng như ông Đằng, lại quy kết ác ý, vu cáo người dân mình những điều xằng bậy như vậy? Còn đường lối đổi mới của Đảng cũng xuất phát từ thực tiễn sáng tạo của cơ sở, của người dân trăm miền. Đảng ta đã tổng kết thực tiễn, huy động trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đề ra đường lối đổi mới toàn diện bắt đầu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986). Đường lối đổi mới ấy ngày càng tiếp tục được hoàn thiện trong các kỳ Đại hội Đảng tiếp sau, đưa đất nước ta thoát ra khỏi khủng hoảng, phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và hội nhập bình đẳng với thế giới. Đường lối ấy là trí tuệ của Đảng, trí tuệ của toàn dân tộc. Đâu phải của một vài người như ông Đằng nhận định. Là kẻ hậu sinh, tôi cũng không hiểu nổi một trí thức như ông Đằng, sao lại nói bừa như thế. Những ai nói xằng, xuyên tạc sự thật như ông Lê Hiếu Đằng bao giờ cũng bị lên án là người có dã tâm chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo Đảng, kích động người dân với mục đích xấu.

Cũng trong bài viết trên giường bệnh, ông Đằng nhắc tới vấn đề đa nguyên đa đảng. Ông hồ đồ cho rằng: “Đó là quy luật tất yếu, vì vậy không thể không đa nguyên đa đảng được và như vậy điều 4 Hiến pháp hiện nay là vô nghĩa”. Đáng ngạc nhiên và trơ trẽn hơn, đang ở trên giường bệnh mà ông Đằng thách thức các nhà lãnh đạo: “Trả lời công khai minh bạch với chúng tôi (ông Đằng) trên các diễn đàn mà không chơi trò bỏ bóng đá người như đã từng thường sử dụng hiện nay”.

Ô hay, tưởng là có cái gì mới mẻ, hóa ra toàn là những chuyện đã công khai lâu nay trên báo chí, trên mạng Internet.

Thực ra, Dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi) đã được Quốc hội công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn dân góp ý. Sau 3 tháng công bố, ngày 13/5/2013, tại kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XIII, Ủy ban soạn thảo, sửa đổi Hiến pháp (DTSĐHP) 1992 đã công bố báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý về các nội dung cụ thể của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên cơ sở ý kiến nhân dân. Báo cáo cho biết, với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, đã có hơn 26.091.000 lượt ý kiến góp ý về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, với hơn 28.000 hội nghị, hội thảo, tọa đàm được tổ chức. Ủy ban DTSĐHP 1992 đã tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời, khách quan, trung thực ý kiến của nhân dân. Xung quanh vấn đề đa nguyên, đa đảng liên quan đến điều 4 Hiến pháp quy định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy ban DTSĐHP năm 1992 đã có văn bản gửi các đại biểu Quốc hội, được nhiều cơ quan báo chí, mạng Internet đăng công khai trên các diễn đàn. Xin trích dẫn ra đây để ông Đằng biết. “Có ý kiến đề nghị yêu cầu phải thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập vì như vậy mới bảo đảm dân chủ. Ủy ban DTSĐHP nhận thấy, về lý luận, dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên, không phải có đa nguyên là có dân chủ. Dân chủ là quyền của nhân dân tự mình quyết định hoặc tham gia với Nhà nước quyết định với những vấn đề nhất định. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là một hình thức chính trị - nhà nước. Nó thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, thừa nhận nhân dân là chủ thể của quyền lực. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính Nhà nước và pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ. Vì vậy, không ai khẳng định là nhiều đảng sẽ tốt hơn một đảng.

Về thực tiễn, ở Việt Nam không có tiền đề cho đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Bởi vì, ở nước ta chỉ có một đảng là Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ta luôn là Đảng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn mang tính lịch sử và phù hợp với thực tế, hoàn cảnh xã hội nước ta. Điều đó được thể hiện và được đảm bảo trong đạo luật cơ bản của Nhà nước là Hiến pháp. Trên thế giới, tuy có nhiều nước tuyên bố theo chế độ đa đảng chính trị, nhưng thực chất vẫn chỉ là đảng đại diện cho một lực lượng xã hội duy nhất là giai cấp tư sản, mặc dù các đảng này có thể có các tên gọi khác nhau. Các đảng thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp tư sản. Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau (thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực) và điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội.

Do vậy, dân chủ không phụ thuộc vào cơ chế một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành cụ thể của bộ máy nhà nước trong từng xã hội”.

Thưa ông Lê Hiếu Đằng, quan điểm về đa nguyên, đa đảng đã được Ủy ban DTSĐHP 1992 công khai trên diễn đàn Quốc hội, được minh bạch, rõ ràng như thế, sao ông còn “thách bất cứ ai” trả lời công khai, minh bạch? Có thể ông bị bệnh không có thời gian theo dõi. Hoặc vì một lý do cá nhân nào đó, khiến ông nhắm mắt làm ngơ, vờ như không biết để kích động chăng?

Là người thuộc thế hệ hậu sinh so với quá trình cống hiến của ông Lê Hiếu Đằng, tôi thiển nghĩ, trong thời đại ngày nay, nhất là trong tình hình nhiều người dân các nước có xung đột phe phái lãnh đạo đang sống trong thảm cảnh “nồi da nấu thịt”, ly tán, tha phương, thì hơn lúc nào hết, đất nước ta cần ổn định, cần hòa bình để phát triển. Trong xu thế cạnh tranh quyết liệt, giao lưu quốc tế, thật khó tìm một phương án nào duy nhất đúng. Chỉ có tìm phương án nào lãnh đạo đất nước ưu việt nhất mà thôi. Phương án ấy phải phù hợp với quy luật, với thực tiễn nước ta. Ông Đằng đã mang danh trí thức, hãy góp một điều gì có ích với tâm thế của một người có văn hóa tranh luận. Nói càn, nói ác ý, hằn học và sám hối sẽ không bao giờ là gốc đức của một người già. Và như vậy thật khó nhận được sự tôn trọng của mọi người


N.T.H.

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Tín nhiệm và miễn nhiệm: Góc nhìn 10 năm (16/11)
     Tín nhiệm giữa kỳ (13/11)
     Âm mưu phá hoại đòi tách cơ quan điều tra độc lập (10/11)
     Cách mạng Tháng Mười Nga với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự hiện nay (07/11)
     Giới hạn của “quyền im lặng” (03/11)
     Khẳng định cam kết chính trị về bảo đảm quyền con người (27/10)
     Cải thiện hình ảnh sân bay Nội Bài - nên bắt đầu từ những chiếc vé xe bus (26/10)
Các bài đã đăng:
     Đừng biến mình thành con rối cho những kẻ cơ hội giật dây (25/08)
     Nhiều sai lầm, lệch lạc trong bài viết trên giường bệnh của ông Lê Hiếu Đằng (24/08)
     Khi Bộ trưởng “đọc vị” Chủ tịch tỉnh (23/08)
     Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế (18/08)
     Quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan Nhà nước (11/08)
     Giới hạn của “thế giới phẳng” (09/08)
     Muốn minh bạch giá điện, phải kiểm toán độc lập (06/08) 

TIÊU ĐIỂM
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
Cái vòng lẩn quẩn, người tài không đỗ công chức (viên chức) phải làm hợp đồng, làm phình số lượng hợp đồng tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp Thủ đô. Lãnh đạo thành phố lại lo “cắt” lao động hợp đồng. Trong lúc đó, một số người nản chí đã bỏ cơ quan nhà nước để sang khối ngoài công lập hay sang địa phương khác.
“Biên chế - hợp đồng” và việc “trọng dụng nhân tài”(?!)
“Điểm hẹn lịch sử”
“Tại Pháp, dư luận nhìn chung ủng hộ chuyến thăm của Tổng thống Francois Mitterrand tới Việt Nam nhưng nhiều người (trong đó hầu hết là các cựu chiến binh Pháp) quyết liệt phản đối Tổng thống sẽ thăm Điện Biên Phủ. Đại tướng Marcel Bigeard (1916 – 2010, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Pháp, cựu tù binh tại Điện Biên Phủ với hàm Trung tá), lên tiếng: “Điện Biên Phủ là nỗi sỉ nhục với nước Pháp. Tổng thống không nên đến đó!”.
“Điểm hẹn lịch sử”
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
“Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, lực lượng Công an nhân dân phấn khởi, tự hào ôn lại những chiến công oanh liệt, thành tích vẻ vang đã đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của chiến dịch lịch sử này. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi mãi là niềm tự hào, là sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nói chung, lực lượng Công an nhân dân nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” - Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Công an nhân dân góp phần xứng đáng làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Các trường hợp mắc sởi rải rác ở nhiều tỉnh, song tại một số tỉnh ghi nhận ổ dịch có quy mô nhỏ và vừa, như: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang. Tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không xuất hiện ổ dịch sởi tập trung lớn, nhưng số mắc lại xảy ra trên diện rộng.
Chưa công bố dịch sởi vì vẫn trong tầm kiểm soát
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Trong khi chưa có con số thống kê có bao nhiêu thủ khoa, “nhân tài” lặng lẽ bỏ công chức Thủ đô sang các đơn vị khác thì “lời hứa” cách đây nửa năm về việc thi tuyển lãnh đạo cấp Sở tại Hà Nội cũng vẫn chỉ là… lời hứa. Dân gian thường nói “Hà Nội không vội được đâu!”, phải chăng cũng có phần đúng trong câu chuyện “trọng dụng nhân tài” này?!
Có Nghị quyết, có cơ chế, liệu Thủ đô có “hút” được nhân tài?
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Ngày 28/11/2013, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam (sau đây gọi là Hiến pháp) thay thế cho Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong lịch sử lập hiến của nước ta (Nhà nước ta đã ban hành trước đó 4 bản Hiến pháp vào các năm 1946, 1959, 1980, 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001).
Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Những tranh biện về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) rốt cuộc đã bước sang ngã rẽ. Không phải bỏ kỳ thi này mà thay vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra hai phương án môn thi tốt nghiệp THPT để lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà giáo và dư luận. Lựa chọn phương án nào và đây đã phải là thời điểm thích hợp để thực hiện chủ trương đổi mới đó chưa đang được bạn đọc quan tâm. Chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” Báo CAND tuần này trân trọng gửi tới bạn đọc những ý kiến và góc nhìn của các chuyên gia, nhà giáo xoay quanh chủ đề này.
Về môn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông: Phương án nào lợi hơn?
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Phiên làm việc ngày 28/11 của Quốc hội đã đánh dấu một thời khắc lịch sử khi dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 chính thức được thông qua với tỷ lệ 97,59% đại biểu tán thành. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, bản Hiến pháp trình Quốc hội thông qua lần này là kết quả của một quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các vị đại biểu, của đồng bào cử tri ở trong nước và ngoài nước… nên đã thể hiện được tinh thần đổi mới, thể hiện được ý Đảng, lòng dân.
Hiến pháp (sửa đổi) thể hiện tinh thần đổi mới, ý chí và nguyện vọng toàn dân
Trách nhiệm phát ngôn
Nhân bốn vị “tư lệnh” ngành chuẩn bị trả lời chất vấn trước Quốc hội tuần tới, chuyên mục “Trò chuyện Chủ nhật” dành cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh về trách nhiệm phát ngôn của đại biểu để góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
>> Bộ Công an ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
Trách nhiệm phát ngôn
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Mỗi người dân, mỗi cơ quan tổ chức, các cấp chính quyền đều sẵn sàng ứng phó với thiên tai, có đủ kiến thức phòng chống thiên tai, thì mới có thể tránh được tình trạng: Cứ có tin báo bão là nháo nhào ứng phó, nháo nhác di dân, sơ tán, rồi tư thương tranh thủ tăng giá… Phòng chống thiên tai không chỉ phó mặc cho ngành Khí tượng “trông trời, trông đất, trông mây”!
“Bão không vào” cũng đừng đổ lỗi cho ngành Khí tượng(!)
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Quy hoạch cây cao su ra sao tại miền Trung, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng, khai thác… là những việc ngành Nông nghiệp phải thực hiện trong thời gian tới để hài hòa lợi ích của người trồng cao su, doanh nghiệp vừa bảo vệ môi trường cũng như thực hiện mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, “xóa đói giảm nghèo”.
Cây cao su tại miền Trung: Không chỉ là câu chuyện “quy hoạch”
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Thời gian gần đây, một số người đã đưa ra cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”, đòi “Quốc hội dừng việc thông qua bản Hiến pháp sửa đổi”, đòi “chuyển đổi thể chế chính trị của nước ta từ toàn trị sang dân chủ một cách ôn hòa”... Họ liệt kê, trích dẫn những hạn chế đã được Đảng ta đánh giá để dựa vào đó cố tình xuyên tạc, thổi phồng khuyết điểm, vẽ “bức tranh xám xịt” về xã hội ta; triệt để lợi dụng sự thoái hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên có chức, có quyền để đả kích, nói xấu, quy kết trách nhiệm, bôi nhọ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, những thành tựu của cách mạng Việt Nam.
Về cái gọi là “Tuyên bố về thực thi quyền dân sự và chính trị”
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng với những phương thức, thủ đoạn mới, ngày càng tinh vi, thâm độc, xảo quyệt và coi đây là một trong những hướng tấn công chủ yếu nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng trong tình hình hiện nay
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Từ khi giành được chính quyền đến nay, Đảng ta luôn coi trọng và quan tâm chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, coi đây là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước và toàn dân, trong đó Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
Nhìn ngược thì lóa
Cuộc tranh luận đáng chú ý diễn ra trên mạng Internet liên quan điều luật 258, BLHS “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” giữa hai luồng quan điểm dường như đối lập nhau. Đáng nói, nếu như trước đó, một số blogger đã có chủ ý ra cái gọi là “Tuyên bố 258”, dụng ý kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng mạng nhằm xóa bỏ điều luật này và gửi tuyên bố tới đại diện Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc, một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam thì ngay lập tức, nhóm này đã nhận được những phản hồi “nặng cân”.
Nhìn ngược thì lóa
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Đang từ một mặt hàng có tác động rất lớn đến người tiêu dùng, nằm trong danh mục hàng bình ổn giá, bỗng dưng sữa ngoại mất tên, biến thành sản phẩm dinh dưỡng, thoát khỏi vòng cương tỏa, giá tăng vô tội vạ. Dư luận bức xúc lên tiếng, cơ quan quản lý có trách nhiệm bên này đổ lỗi cho bên kia, mặc cho hàng ngày hàng giờ, người tiêu dùng bị móc túi một cách trắng trợn.
>> Chưa rõ “họ tên”, sữa ngoại tăng giá vô tội vạ
Quản lý thị trường sữa: Không khó, không phức tạp, chỉ thiếu trách nhiệm
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một quyền con người được cộng đồng quốc tế ghi nhận từ lâu. Ở nước ta, xuyên suốt các Hiến pháp nước ta, từ Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Hiến pháp 1992 (kể cả trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, Quốc hội đang xin ý kiến toàn dân) quyền này đã trân trọng ghi nhận. Tuy nhiên, nhận thức về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong một bộ phận nhân dân vẫn chưa đầy đủ. Lợi dụng tình hình đó, một số kẻ xấu đã gây ra những bất ổn xã hội. Vụ gây rối trật tự công cộng ở xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An vừa qua là một trường hợp.
>> Không ai được phép đứng trên luật pháp
Cần nhận thức đúng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo
“Lưỡi không xương”!
Việc kiểm soát thông tin ở Mỹ, Hàn Quốc và nhiều nước phát triển khắt khe hơn rất nhiều so những quy định ở ta. Những quy định đó được chính phủ, nhân dân các nước thừa nhận nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia và chính công dân của họ. Chuyện ấy là bình thường, thế mà sao “lưỡi không xương” không viện dẫn...
“Lưỡi không xương”!
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
LTS: Kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống của ngành Tòa án (13/9/1945 – 13/9/2013), Giáo sư, AHLĐ Vũ Khiêu đã có bài viết về vấn đề pháp luật, đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh; về việc xây dựng ngành Tư pháp nói chung và Tòa án nói riêng… Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Pháp luật và đạo đức qua tư tưởng Hồ Chí Minh
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Hơn bao giờ hết, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, trước những thời cơ, vận hội, nhưng cũng đầy thách thức, người dân Việt Nam lại càng ý thức đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và tính tất yếu của sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội.
Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.